Let let (1. úplné vydání)

Let let (1. úplné vydání)

Josef Hiršal & Bohumila Grögerová


ISBN: 978-80-7215-311-4

Rok vydání: 2007

Počet stran: 1048

Cena: 638 Kč

Vazba: vázané

Formát: 145 x 205 mm

Číslo publikace: 407

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


První úplné vydání rozsáhlého memoárového díla, které patří k nejdůležitějším svědectvím o české kultuře let 1952–1968. Text spojující deníkové zápisy a vzpomínky dvou výjimečných spisovatelů a překladatelů s desítkami básní, próz, dopisů, dokumentů a se stovkami citací z dobového tisku je nejen jedinečným pramenem k poznání české literatury a výtvarného umění daného dvacetiletí, ale i strhujícím beletristickým dvojhlasem, skutečným literárním skvostem. Kniha podrobně zachycuje nejen českou kulturu padesátých let, ale též bohatou kulturní výměnu mezi experimentujícími autory z Čech, Německa, Rakouska, Brazílie a dalších zemí v letech šedesátých, která jsou zde zachycena s mimořádnou detailností a působivostí. Kniha je doplněna rozsáhlým jmenným rejstříkem, doslovem, zevrubnou ediční poznámkou a více než šedesáti unikátními fotografiemi.