Kouzelný kočár

Kouzelný kočár

Jaroslav Durych


ISBN: 80-85639-39-4

Rok vydání: 1995

Počet stran: 608

Cena: 59 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 48

Grafická úprava: Robert V. Novák


První vydání rozsáhlého románu, který Jaroslav Durych dokončil krátce před svou smrtí v roce 1962. Ve třech dílech kniha sleduje osudy rodů spisovatelova otce, matky a manželky v období tří set let. Na základě dlouhodobého studia desítek dobových kronik, matričních zápisů a korespondence autor vytvořil panoramatický obraz života mnoha generací Čechů od 17. do 20. století. Básnický jazyk autorův se v knize střídá s citacemi z dobových pramenů. Kniha je fascinujícím holdem české zemi, je prostoupena láskou ke krajině (Turnovsko, Nechanice), hlubokou křesťanskou vírou a vcítěním do pohnutých osudů našich předků. Je doplněna rodokmeny, ilustracemi, fotografiemi a rozsáhlou ediční poznámkou, obsahující autorovy dopisy z doby práce na románu.