Portréty

Portréty

Josef Sudek


ISBN: 978-80-7215-326-8

Rok vydání: 2007

Počet stran: 88

Cena: 749 Kč

Vazba: vázané

Formát: 220 x 280 mm

Číslo publikace: 422

Grafická úprava: Martin Balcar


Druhý svazek fotografických cyklů obsahuje Sudkovu portrétní tvorbu. Potrtréty provázely Sudka dlouhou řadu let: zejména v předválečné době patřily k nejdůležitějším součástem jeho fotografické živnosti, v letech čtyřicátých a padesátých pak Sudek fotografoval zejména své blízké přátele-umělce. Mezi portrétovanými osobnostmi byl budoucí nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert, malíři, spisovatelé, vědci, lékaři, politici, architekti, herci a mnohé jiné významné osobnosti veřejného života. Knihu doprovází vedle Sudkova životopisu, úplné bibliografie a soupisu jeho výstav též rozhovor se znalcem jeho díla Janem Řezáčem.

Bibliografie Josefa Sudka