Básně

Básně

Jiří Černohlávek


ISBN: 978-80-7215-383-1

Rok vydání: 2010

Počet stran: 388

Cena: 299 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 476

Grafická úprava: David Balihar


Souborné vydání básnického díla autora, který kvalitou své poezie patřil k předním osobnostem českého básnictví druhé poloviny dvacátého století, a přitom je dodnes širší čtenářské obci prakticky neznám. Černohlávek byl poeta doctus s mimořádným citem pro dramatičnost básně. Osudy světa, ve kterém žil, viděl na širokém dějinném pozadí evropské kultury a vzdělanosti. Kniha obsahuje jedinou jeho dříve vydanou básnickou sbírku Cestou do Emauz, tištěné básně do sbírky nezařazené, verše z pozůstalosti, prózy, divadelní hru a publicistiku. Doplněna je pásmem textů o autorovi z pera významných českých spisovatelů, obrazovou přílohou a zevrubnou ediční poznámkou Olgy Stehlíkové.