Tvrdá země

Tvrdá země

Zdeněk Němeček


ISBN: 978-80-7215-357-2

Rok vydání: 2008

Počet stran: 306

Cena: vyprodáno

Vazba: brožované

Formát: 115 x 195 mm

Číslo publikace: 451

Grafická úprava: David Balihar


Román významného českého prozaika a dramatika (1894 Josefov -1957 Mnichov), autora slavného románu New York: zamlženo, byl vydán poprvé a naposledy v roce 1954 v New Yorku. V autorově vlasti vychází nyní vůbec poprvé. Tvrdou zemí je zde míněna Kanada – země, do níž Němeček v roce 1948 odešel do exilu. Kniha vypráví příběh českého exulanta, který se snaží znovu nalézt smysl svého života v těžké práci v kanadských lesích. Pasáže popisující drsnou kanadskou přírodu, včetně evokací napínavých dějů až londonovsky laděných, patří k nejlepším v celé knize. Román patří vedle próz Egona Hostovského a Milady Součkové k nejvýznamnějším prozaickým dílům českého poúnorového exilu. Kniha vychází doplněna unikátními fotografiemi z Němečkova pobytu v kanadských lesích a rozsáhlou závěrečnou studií Vladimíra Papouška, která román zasazuje jak do celku české exilové literatury, tak do kontextu tehdejší literatury světové.