Česká katolická literatura 1918-1945

Česká katolická literatura 1918-1945

Martin C. Putna


ISBN: 978-80-7215-391-6

Rok vydání: 2010

Počet stran: 1392

Cena: vyprodáno

Vazba: vázané

Formát: 145 x 205 mm

Číslo publikace: 484

Grafická úprava: Robert V. Novák


Druhý svazek rozsáhlé souhrnné práce je prvním literárně-historickým dílem svého druhu u nás. Čtivou esejistickou formou autor mapuje a vykládá českou katolickou literaturu v době první a druhé republiky a za nacistické okupace. Obsáhle zde portrétuje mj. Jaroslava Durycha, Karla VI. Schwarzenberga, Jana Zahradníčka, Jana Čepa, Bohuslava Reynka, ruralisty či katolickou literární kritiku a esejistiku. Kniha je mimořádně cenná tím, že českou literaturu a kulturu vsazuje do širšího rámce katolického myšlení evropského a světového.