Jindřich Přibík

Jindřich Přibík

Pavel Vančát


ISBN: 978-80-7215-347-3

Rok vydání: 2008

Počet stran: 120

Cena: 333 Kč

Vazba: brožované

Formát: 160 x 180 mm

Číslo publikace: 441

Grafická úprava: Pavel Lev, Studio Najbrt


30. svazek edice Fototorst. Jindřich Přibík (*1944 ) je jedním z nejsložitějších autorů (nejen) české fotografie. Jeho tvorba zahrnuje za více než půlstoletí přes čtyřicet postupně se rozrůstajících a překrývajících cyklů, které tvoří složitou síť odkazů a vzájemných citací. Patří do nich jak rané práce s textovými úvahami (Muzeum. Plzeň 1963), cykly Reflexů, pracující se složitými odrazy oken a výkladů, tak především Montáže, vznikající od poloviny šedesátých let ze starých nalezených negativů a pracující volně s motivy převzatými z klasických filosofických a literárních textů. Autor souběžně studoval fotografii a filosofii, což se odrazilo v celém jeho solitérním díle, pracujícím jak s fotogenií, tak s hermeneutikou.

více informací na www.fototorst.com