Nápěvy (Básně z let 1945-1954)

Nápěvy (Básně z let 1945-1954)

Jan Zábrana


ISBN: 978-80-7215-332-9

Rok vydání: 2007

Počet stran: 552

Cena: 399 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 428

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Kniha přináší úplný soubor poezie Jana Zábrany (1931–1984) napsané do roku 1954, kdy začal pracovat jako překladatel. Čtenáři dosud měli možnost poznat pouze několik těchto mladistvých básní ve výboru Jistota nejhoršího. Přitom jde o velmi rozsáhlé básnické dílo, obsahující vedle mnoha jednotlivých básní i tři ucelené básnické sbírky (Lyrický deník, Nápěvy a Únor 1954. Cyklus) a představující Jana Zábranu jednak jako výjimečného lyrika, jednak jako autora kolářovsky etických básní společenských, reagujících na tragický společensko-politický vývoj u nás na přelomu 40. a 50. let. Kniha je doplněna zevrubnou ediční poznámkou.