Cestami kulhavého Jákoba

Cestami kulhavého Jákoba

Milan Balabán


ISBN: 978-80-7215-417-3

Rok vydání: 2011

Počet stran: 198

Cena: 228 Kč

Vazba: brožované

Formát: 115 x 195 mm

Číslo publikace: 507

Grafická úprava: David Balihar


Deníky významného českého hebraisty, evangelického teologa, religionisty a básníka z let 1982–85 přinášejí mimořádně cenné svědectví jak o životě české inteligence v časech normalizace, tak o osobních dramatech svého autora. Milan Balabán byl na začátku normalizace zbaven státního souhlasu k vykonávání duchovní činnosti a dvacet let pracoval v dělnických profesích. Po podpisu Charty 77 žil pod neustálým policejním tlakem. Kniha vydává bezprostřední svědectví o době i o mnoha známých lidech v ní žijících.