Co zbývá

Co zbývá

Klement Bochořák


ISBN: 978-80-7215-407-4

Rok vydání: 2011

Počet stran: 128

Cena: 168 Kč

Vazba: brožované

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 498

Grafická úprava: David Balihar


První vydání básnické sbírky významného brněnského básníka, napsané v roce 1976. Obsáhlá sbírka patří k nejlepším v celé Bochořákově poválečné tvorbě. Přináší klid, harmonii a duchovní hloubku – jako celé Bochořákovo dílo –, současně je však – jak vyjadřuje i její název – sbírkou bilanční, snažící se postihnout celý lidský život a jeho smysl z pohledu starého muže. Vydání sbírky je významným počinem v odkrývání celku poválečné české poezie. K vydání připravila a doslov a ediční poznámku napsala Kamila Přikrylová.