Curriculum vitae

Curriculum vitae

Nikolaj Terlecký


ISBN: 80-7215-016-2

Rok vydání: 1997

Počet stran: 228

Cena: 59 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 124

Grafická úprava: Robert V. Novák


Kniha vzpomínek ruského spisovatele píšícího česky je unikátním svědectvím o jednom mimořádně pohnutém lidském osudu, životě ruských exulantů v předválečném Československu i českém kulturním životě od té doby až do šedesátých let, kdy autor odešel do exilu ve Švýcarsku. Podrobné poznámky a studie Anastázie Kopřivové knihu povyšují na stručné dějiny ruského exilu u nás. Doslov o autorovi napsal Jan Vladislav.