Šifra lidské existence

Šifra lidské existence

Jan Lopatka


ISBN: 80-85639-55-6

Rok vydání: 1995

Počet stran: 632

Cena: 188 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 64

Grafická úprava: Dušan Straňák


Soubor prací jednoho z nejvýznamnějších poválečných českých kritiků. Svazek je rozdělen do pěti oddílů: první oddíl tvoří práce o rozhlase, druhý stati a studie ze šedesátých let, třetí články z let sedmdesátých až devadesátých, čtvrtý všechny autorovy medailony českých spisovatelů a pátý oddíl Lopatkova interview. Kniha je doplněna rozsáhlou ediční poznámkou, studií o autorovi, úplným soupisem jeho díla, rejstříky ke všem třem Lopatkovým knihám (tj. i k Předpokladům tvorby a Radiojournalu) a obrazovou přílohou.