Texty

Texty

Mikuláš Medek


ISBN: 80-85639-56-4

Rok vydání: 1995

Počet stran: 436

Cena: 198 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 65

Grafická úprava: Josef Týfa


Jeden z nejvýznamnějších poválečných českých malířů nebyl jen vynikajícím výtvarníkem, ale i pronikavě inspirujícím spisovatelem. Svazek jeho deníků, básní, poznámek, příležitostných textů a interview shrnuje celé Medkovo literární dílo. A. Hartmann a B. Mráz, kteří svazek uspořádali a doplnili komentáři, zařadili do knihy i texty Medkovi věnované a velké množství fotografií, dokumentů, kreseb a jiných ilustrací. Bez znalosti Medkových textů je nemožné si udělat skutečnou představu o české literatuře padesátých let, o našem surrealismu a umělecké atmosféře let šedesátých.