K interpretaci české podzemní a undergroundové literatury 1948–1989

K interpretaci české podzemní a undergroundové literatury 1948–1989

Martin Machovec


ISBN: 978-80-7215-691-7

Rok vydání: 2021

Počet stran: 536

Cena: 448 Kč

Vazba: brožované

Formát: 145 x 205 mm

Číslo publikace: 682

Grafická úprava: Jakub Krč


Pro svazek K interpretaci české podzemní a undergroundové literatury 1948–1989 vybral Martin Machovec dvacet svých studií z posledních dvaceti let. Soustřeďuje svou pozornost na okruh českého kulturního undergroundu 70. a 80. let, zabývá se však i jeho předchůdci a inspirátory z 50. a 60. let a přirozeně i způsobem, jímž mohla být ve vymezeném časovém období literární díla šířena, a také jeho společensko-politickým kontextem. Mimořádně objevné a přínosné jsou Machovcovy postřehy týkající se díla Egona Bondyho a Ivana M. Jirouse, jejichž dílo, tedy jeho převážnou většinu, po roce 1989 také edičně připravoval k vydání, ale věnuje pozornost i autorům dalším (Vladimír Boudník, Ivo Vodseďálek, Jana Krejcarová, Pavel Zajíček, František Pánek, Milan Kozelka, Josef Vondruška aj.). Machovcova kniha podstatně přispívá k lepšímu poznání kulturní, zejména literární produkce autorů, kteří nejsou považováni za součást kulturního mainstreamu, a to ani mainstreamu zakázané literatury 70. a 80. let.