Levný nájem - řetězy zdarma

Levný nájem - řetězy zdarma

Petr Kopta


ISBN: 80-7215-135-5

Rok vydání: 2001

Počet stran: 96

Cena: 99 Kč

Vazba: brožované

Formát: 140 x 195 mm

Číslo publikace: 239

Grafická úprava: Viktor Karlík


Kniha básní významného překladatele (1927–1983), známého jedinečným přebásněním básní V. Huga, G. Apollinaira, P. Verlaina, A. de Musseta a mnoha dalších. Kniha, kterou z básníkovy pozůstalosti uspořádal, k vydání připravil a ediční poznámkou opatřil Vratislav Färber, shrnuje Koptovy básně ze 40. let, básně vězeňské (v 50. letech byl P. Kopta vězněn), cyklus palachovských básní z roku 1969, příležitostné básně satirické a nepoklesle angažované verše z doby, kdy se Petr Kopta stal signatářem Charty 77. Básně doplňuje několik autorových próz a dokumentárních textů.