Nápěvy

Nápěvy

Jan Zábrana


ISBN: 978-80-7215-705-1

Rok vydání: 2023

Počet stran: 552

Cena: 468 Kč

Vazba: brožované

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 695

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Kniha přináší soubor poezie Jana Zábrany (1931–1984) napsané do roku 1954, kdy začal pracovat jako překladatel. Jde o velmi rozsáhlé básnické dílo, obsahující vedle mnoha jednotlivých básní i tři ucelené básnické sbírky (Lyrický deník, Nápěvy a Únor 1954. Cyklus) a představující Jana Zábranu jednak jako výjimečného lyrika, jednak jako autora kolářovsky etických básní společenských, reagujících na tragický společensko-politický vývoj u nás na přelomu 40. a 50. let. Kniha je doplněna zevrubnou ediční poznámkou Jana Šulce.