Dopisy (Dílo sv. 6)

Dopisy (Dílo sv. 6)

František Halas


ISBN: 80-7215-150-9

Rok vydání: 2001

Počet stran: 420

Cena: 99 Kč

Vazba: vázané

Formát: 116 x 205 mm

Číslo publikace: 254

Grafická úprava: Jiří Rathouský


Dlouho s napětím očekávaný šestý svazek Díla jednoho z největších českých básníků 20. století. Výbor z Halasových dopisů uspořádali Jan Halas a Ludvík Kundera, který knihu též opatřil obsáhlými komemtáři, vysvětlivkami a doslovem. Dopisy různým adresátům jsou řazeny chronologicky, zachycují rok po roce léta 1915–1949. Ve svém celku jsou Halasovy dopisy jedinečným svědectvím o osobnosti básníka, jeho životě, vztazích, literárních zájmech a inspiračních zdrojích. Současně poskytují jedinečný vhled do života české společnosti první poloviny 20. století – František Halas se přátelil a psal si jak s levicovými spisovateli (B. Václavkem, J. Mahenem, K. Teigem, A. Černíkem), tak se spisovateli katolickými (J. Čep, J. Zahradníček, B. Fučík). Kniha tak zachycuje sled společenských událostí, nálad, občanských postojů a názorů, jak se vyvíjely a proměňovaly v období plném společenských zvratů. Jmenný rejstřík sestavila Stanislava Mazáčová.