Karel Teige

Karel Teige

Karel Srp


ISBN: 80-7215-152-5

Rok vydání: 2001

Počet stran: 168

Cena: 333 Kč

Vazba: brožované

Formát: 160 x 180 mm

Číslo publikace: 256

Grafická úprava: Pavel Lev, Studio Najbrt


8. svazek edice Fototorst. Karel Teige (1900–1951) je znám zejména jako teoretik výtvarného umění a architektury, publicista, kritik, redaktor a organizátor českého uměleckého života ve dvacátých letech 20. století, kdy se stal vůdčí osobností avantgardního uměleckého sdružení Devětsil (1920–1932), jímž prošlo kolem stovky významných osobností z oblasti výtvarného umění, literatury, architektury, fotografie, filmu a divadla. V roce 1934 se stal členem pražské surrealistické skupiny. Od téhož roku až do své předčasné smrti vytvářel obsáhlý soubor téměř čtyř stovek koláží. Tyto koláže byly jeho privatissimem, jež za svého života neměl možnost podstatněji zveřejnit. Dnes se ukazuje, že představují nepřehlédnutelný vklad do dějin evropského surrealismu.

více informací na www.fototorst.com