O prašivém houfci

O prašivém houfci

Václav Jamek


ISBN: 80-7215-155-X

Rok vydání: 2001

Počet stran: 112

Cena: 119 Kč

Vazba: brožované

Formát: 140 x 195 mm

Číslo publikace: 259

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Průkopnická práce známého spisovatele s podtitulem Literatura, homosexualita, AIDS je mistrným esejem, seznamujícím českou veřejnost poprvé zevrubně se staletými dějinami vztahu mezi homosexualitou a literaturou s přihlédnutím k dnes palčivému problému AIDS. Jde o základní dílo, s nímž by se měl seznámit každý, kdo se zajímá o problematiku homosexuality vůbec. Kniha vychází jako první svazek nové edice Svazky úvah a studií.