Východiska a výhledy

Východiska a výhledy

Aleš Haman


ISBN: 80-7215-160-6

Rok vydání: 2002

Počet stran: 472

Cena: 99 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 264

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Obsáhlý soubor studií známého literárního vědce shrnuje jeho práce literárněteoretické a estetické, studie o české próze 19. (Neruda, Herrmann) a první poloviny 20. století a studie a úvahy o české próze poválečné. Kniha je doplněna jmenným rejstříkem.