Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz

Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz


ISBN: 80-7215-171-1

Rok vydání: 2002

Počet stran: 592

Cena: 488 Kč

Vazba: vázané

Formát: 145 x 205 mm

Číslo publikace: 274

Grafická úprava: Robert V. Novák


Autoři (MIROSLAV ČERVENKA, MILAN JANKOVIČ, MARIE KUBÍNOVÁ, MARIE LANGEROVÁ) druhého svazku Poetiky literárního díla 20. století se rozhodli pozorovat a představit svůj předmět velice „"zblízka"“, v plné jeho konkrétnosti. Detailní analýzy – například mnohovrstevnatého vyprávění, jak se projevilo v jednom z Vančurových a jednom z Čapkových děl – prostředkují čtenářům živé doteky se slovesnými výtvory: průhledy do básnivé prózy, do poezie symbolismu, do tvorby avantgardy a jejích časových souputníků. Pozorně sledovány jsou též experimenty vytvářené na pomezí literatury a výtvarnictví, texty budované na principu variačních a permutačních obměn či intertextových citací atd. Zájem se soustřeďuje i k radikálním proměnám postupů tzv. tradičních. Nápadných inovací doznává veršová stavba; objevuje se uvolněný, dekanonizovaný rým, zevrubně pojednaný v jedné z kapitol, a především volný verš, jehož cesta stoletím se tu podrobně mapuje: registrovány jsou nejjemnější rytmické nuance a jejich významové důsledky. Význam, střední z trojice v titulu uvedených pojmů, zaujímá ve všech pozorováních klíčovou pozici.